Prijava

Posjeta "HE-Salakovac"
Dana 19.03.2015. godine, učenici  odjeljenja III1, III10, III11 i IV6 (elektrotehnička i mašinska struka) su u skolopu edukativne ekskurzije  posjetili “HE-Salakovac”. Ekskurziju su organizovali profesori: Omerčić Muhamed, Huremović Damir i Mujdžić Samir.

   

 

 

 

 

 

 
 
 
Hidroelektrana Salakovac je locirana neposredno na izlasku Neretve iz kanjonskog dijela toka u Bijelo Polje, 17 km uzvodno od grada Mostara. Postrojenje je pribranskog tipa sa gravitacionom branom visine 70 m . Sa tri instalisana agregata ukupne snage 210 MW HE Salakovac može ostvariti srednju godišnju proizvodnju od 410 GWh. Agregatima HE Salakovac se može upravljati lokalno (korak po korak i automatski) i daljinski sa komandnog pulta u komandnoj prostoriji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendar

Vremenska prognoza